30 January 2021

Γιατί να επιλέξετε τη λύση του Cloud για την επιχείρησή σας;

Ο όρος “Cloud Computing” που κυρίως αναφέρεται στην καθημερινότητά μας απλά ως “Cloud” περιγράφει μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί από τη μια το διαδίκτυο και από την άλλη κεντρικούς απομακρυσμένους εξυπηρετητές (servers) με στόχο τη φιλοξενία μεγάλου όγκου δεδομένων και εφαρμογών.

Το Cloud επομένως είναι ένα σύνολο από υπηρεσίες και εργαλεία τα οποία είναι προσβάσιμα σε εμάς μόνο μέσω του Internet. Αυτό σημαίνει πως η τεχνολογία του Cloud μας απαλλάσσει από την ανάγκη να διατηρούμε εξοπλισμούς στην επιχείρησή μας (on premise υποδομές) που πολλές φορές λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, χρηματικών πόρων ή περιορισμών των ίδιων των εξοπλισμών μένουν out of date.

Οι περισσότεροι από εμάς σε επίπεδο απλού χρήστη χρησιμοποιούμε εφαρμογές Cloud Computing όπως το mail μας, εφαρμογές αποθήκευσης (πχ Google Drive), τα Social Media και πολλά ακόμη.

Με την αξιοποίηση του Cloud Computing αποκτούμε την Πληροφορική Τεχνολογία (Information Technology / IT ) ως έτοιμη υπηρεσία (IT-as-a-Service). Την πλήρη υποστήριξη την αναλαμβάνουν οι εταιρείες με τις οποίες συμβαλλόμαστε για την παροχή των cloud υπηρεσιών.

Σήμερα υπάρχουν πολλές εταιρείες παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό όπως η Microsoft, η Amazon , η Google αλλά και πολλές άλλες εγχώριες.

Μέσω της αξιοποίησης Cloud based λύσεων η επιχείρησή μας εξοικονομεί άμεσα πόρους καθώς απαλλάσσεται από:

  • Αγορά εξοπλισμών (hardware όπως Servers, αποθηκευτικά μέσα κλπ)
  • Συντήρηση και Αναβάθμιση των παραπάνω εξοπλισμών. Ας σκεφτούμε ωστόσο ότι πολλοί από τους εξοπλισμούς που βρίσκονται εγκατεστημένοι στις επιχειρήσεις δεν επιδέχονται αναβαθμίσεων με αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες μας
  • Δέσμευση συγκεκριμένων τετραγωνικών μέτρων εντός της επιχείρησης για τη φιλοξενία ενός Computer room
  • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την ψύξη αυτών των δωματίων
  • Αναζήτηση ειδικών τεχνικών γνώσεων για τη διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω εξοπλισμών – εφαρμογών

 

Το Cloud είναι μια τεχνολογία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρησή μας καθώς μας δίνει την ευελιξία να παραμένουμε πάντοτε τεχνολογικά εξελιγμένοι. Παράλληλα μειώνει το λειτουργικό κόστος του ΙΤ έως και 50% σε σχέση με παραδοσιακές λύσεις αγοράς εξοπλισμού – λογισμικού.

 

Ας δούμε όμως συνοπτικά τα βασικότερα οφέλη του Cloud για την επιχείρησή μας σε αντίθεση με την on-premise υποδομή:

4+1 από τα πολλά οφέλη που αποκτάμε μέσα από το Cloud:

  1. Mobility: Η επιχείρησή μας βρίσκετε όπου και εμείς καθώς έχουμε πρόσβαση από οπουδήποτε και οποιαδήποτε συσκευή επιλέξουμε
  2. Επεκτασιμότητα: Προσθέτουμε και αφαιρούμε λειτουργικότητες ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής μας ανά πάσα στιγμή
  3. Ασφάλεια: Τα δεδομένα μας απολαμβάνουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας που εξελίσσονται συνεχώς. Πιστοποιημένα Data Centers υψηλής διαθεσιμότητας σε Ελλάδα ή εξωτερικό
  4. Ποιότητα – SLA: Συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας και διαθεσιμότητας
  5. Ευελιξία για Δοκιμές και ανάπτυξη: Όταν η ομάδα IT μας χρειάζεται ένα περιβάλλον με διασφαλισμένη ποιότητα για να προβεί σε δοκιμές εφαρμογών που αναπτύσσει, έχει τη δυνατότητα να εκτελεί προσομοιώσεις και να βλέπει πώς λειτουργεί η κάθε εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτούνται επιπλέον περιβάλλοντα δοκιμών από τα ήδη υπάρχοντα

pro tip! Η επιλογή μιας Cloud αρχιτεκτονικής για την επιχείρησή μας ενδέχεται να απαιτήσει επιπλέον τεχνολογικούς πόρους. Ενδεικτικά ενδέχεται μια aDSL / vDSL σύνδεση που έχουμε στο γραφείο μας να μην καλύψει τις απαιτήσεις μας και η επιλογή μιας Μισθωμένης Γραμμής να κριθεί αναγκαία.

Βοηθά πάντοτε η “άσκηση” του Cloud να γίνεται από ανθρώπους με σχετική εμπειρία. Αυτό μας βοηθά ώστε να απολαμβάνουμε στο μέγιστο τα οφέλη του Cloud.

Στην Clear Talk, μέσα από την τεχνογνωσία που κατέχουν οι μηχανικοί μας και τη συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών Cloud, καθοδηγούμε καθημερινά επιχειρήσεις στην υιοθέτηση tailor made λύσεων.

Θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα πώς μπορεί το Cloud να βοηθήσει και τη δική σας επιχείρηση; Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας!