Η ClearTalk μπορεί να βοηθήσει κάθε εταιρεία να αποτιμήσει τις ανάγκες της και τις διαθέσιμες λύσεις της αγοράς ώστε να βελτιστοποιήσει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και να κλείσει το χάσμα που συχνά παρατηρείται μεταξύ υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και παραδοσιακών αστικών και υπεραστικών κλήσεων, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση σε βάθος χρόνου!

Περισσότερα σχετικά με τις βασικές υπηρεσίες εταιρικής τηλεφωνίας που καταγράφονται και αποτιμώνται από την ClearTalk κατά τη διάρκεια της αρχικής συμβουλευτικής διαδικασίας μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω, ενώ για τυχόν ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Υπεραστικές κλήσεις

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τους πόρους ή το χρόνο για να εκτιμήσουν επαρκώς τη χρήση των υπεραστικών κλήσεων. Συνεπώς, πολλές συμβάσεις υπεραστικών κλήσεων είναι παρωχημένες και δεν καλύπτουν τις συνήθειες και ανάγκες μιας εταιρείας.

wireless

Κινητή / Ασύρματη τηλεφωνία

Τα συμβόλαια που καλύπτουν ασύρματες κλήσεις και κινητά τηλέφωνα προσθέτουν σημαντικό κόστος στις εταιρείες, ιδίως όταν οι επιλογές των υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική τους χρήση.

Κινητή / Ασύρματη τηλεφωνία

Τα συμβόλαια που καλύπτουν ασύρματες κλήσεις και κινητά τηλέφωνα προσθέτουν σημαντικό κόστος στις εταιρείες, ιδίως όταν οι επιλογές των υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική τους χρήση.

wireless-600x480

Cloud IP PBX

Η τεχνολογία PBX είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία εταιρειών με πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές και μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

cloud

SIP Trunking / Voice over IP

Το SIP trunking είναι μια υπηρεσία Voice over Internet Protocol (VoIP) και streaming που βασίζεται στο πρωτόκολλο SIP (Session Initiation Protocol).

SIP Trunking / Voice over IP

Το SIP trunking είναι μια υπηρεσία Voice over Internet Protocol (VoIP) και streaming που βασίζεται στο πρωτόκολλο SIP (Session Initiation Protocol).