Η ClearTalk Mobile μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εκτιμήσουν με ακρίβεια τις απαιτήσεις τους, να αποτιμήσουν τις διαφορετικές υπηρεσίες που διαθέτουν οι πάροχοι στην αγορά και να επιλέξουν ένα πακέτο δεδομένων που ενισχύει, αντί να υπονομεύει, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα.

Η έκρηξη των διαδικτυακών τεχνολογιών σε συνδυασμό με τις συχνά περιορισμένες δυνατότητες σωστής εκτίμησης των δεδομένων και των αναγκών συχνά επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις, οι οποίες πληρώνουν για υπηρεσίες που είτε δεν χρειάζονται, είτε είναι ανεπαρκείς για την κάλυψη των αναγκών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στις διαδικτυακές λύσεις που εξετάζονται από την ClearTalk κατά τη διάρκεια της αρχικής συμβουλευτικής διαδικασίας, μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω, ενώ για τυχόν ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

IP VPN

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την υπηρεσία IP VPN για τη διασύνδεση των γεωγραφικά απομακρυσμένων σημείων τους ώστε να επιτρέψουν τη διακίνηση δεδομένων, φωνής και εικόνας μέσα από ένα κοινό δίκτυο. Η υπηρεσία IP VPN απλοποιεί τις επικοινωνίες και μειώνει το λειτουργικό κόστος.

MPLS VPN

Η διασύνδεση διαφορετικών εταιρικών τοποθεσιών μέσω δικτύου IP/MPLS παρέχει την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα ενός ιδιωτικού δικτύου P2P ενώ παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σχετικά με το κόστος, την κεντρική διαχείριση και δυνατότητα υποστήριξης, την αυξημένη ευελιξία και τη μελλοντική σταθερότητα.
Σε σύγκριση με δίκτυα IP VPNs που υλοποιούνται στο δημόσιο Internet, το IP VPN είναι πιο αξιόπιστη και ασφαλής λύση από υπηρεσίες που βασίζονται στο δημόσιο internet. Είναι πλήρως διαχειρίσιμο και υποστηρίζει πολύ υψηλές ταχύτητες σύνδεσης.

data
servers

Διεθνής σύνδεση κυκλωμάτων

Οι εταιρείες που επιθυμούν να διασυνδέσουν γεωγραφικά απομακρυσμένα γραφεία μπορεί να χρησιμοποιήσουν μισθωμένες γραμμές. Με σταθερή μηνιαία χρέωση, οι μισθωμένες γραμμές είναι πάντα ενεργές, η δε ποιότητα και ταχύτητα των δεδομένων είναι ανώτερες, αφού η σύνδεση εξυπηρετεί αποκλειστικά τις επικοινωνίες του πελάτη. Οι χρεώσεις εξαρτώνται από την ταχύτητα του κυκλώματος και την απόσταση μεταξύ των τελικών σημείων αλλά οι γραμμές ICC είναι συνήθως συμφέρουσες από θέμα κόστους ώστε πολλές εταιρείες με μεγάλη χρήση του διαδικτύου να επιλέγουν αυτή τη λύση.

Υπηρεσίες hosting & colocation

Η πιό ισχυρή και ευέλικτη μορφή φιλοξενίας (hosting) είναι το colocation και απευθύνεται σε εταιρείες που χρειάζονται γρήγορα, άμεσα διαθέσιμα websites που είναι κρίσιμα για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η εταιρεία φιλοξενίας παρέχει ηλεκτρισμό, εγγυημένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και αποθήκευση για τον server ενώ ο πελάτης συνήθως χρησιμοποιεί τους δικούς του διαχειριστές οι οποίοι ελέγχουν τον server και επισκέπτονται αυτοπροσώπως το data center για αναβαθμίσεις και αλλαγές στον εξοπλισμό.

Διεθνής σύνδεση κυκλωμάτων

Οι εταιρείες που επιθυμούν να διασυνδέσουν γεωγραφικά απομακρυσμένα γραφεία μπορεί να χρησιμοποιήσουν μισθωμένες γραμμές. Με σταθερή μηνιαία χρέωση, οι μισθωμένες γραμμές είναι πάντα ενεργές, η δε ποιότητα και ταχύτητα των δεδομένων είναι ανώτερες, αφού η σύνδεση εξυπηρετεί αποκλειστικά τις επικοινωνίες του πελάτη. Οι χρεώσεις εξαρτώνται από την ταχύτητα του κυκλώματος και την απόσταση μεταξύ των τελικών σημείων αλλά οι γραμμές ICC είναι συνήθως συμφέρουσες από θέμα κόστους ώστε πολλές εταιρείες με μεγάλη χρήση του διαδικτύου να επιλέγουν αυτή τη λύση.

Υπηρεσίες hosting & colocation

Η πιό ισχυρή και ευέλικτη μορφή φιλοξενίας (hosting) είναι το colocation και απευθύνεται σε εταιρείες που χρειάζονται γρήγορα, άμεσα διαθέσιμα websites που είναι κρίσιμα για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η εταιρεία φιλοξενίας παρέχει ηλεκτρισμό, εγγυημένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και αποθήκευση για τον server ενώ ο πελάτης συνήθως χρησιμοποιεί τους δικούς του διαχειριστές οι οποίοι ελέγχουν τον server και επισκέπτονται αυτοπροσώπως το data center για αναβαθμίσεις και αλλαγές στον εξοπλισμό.

servers

Υπηρεσίες Back up και Disaster recovery

Οι υπηρεσίες BDR (Backup και Disaster Recovery) είναι σχεδιασμένες για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο από ζημιές που προκαλούνται από διακοπές και προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι εταιρείες όλων των μεγεθών θεωρούν δικαίως τις υπηρεσίες BDR ως πρώτη προτεραιότητα για επενδύσεις στον τομέα του IT. Η δυνατότητα άμεσης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή των υπηρεσιών είναι κρίσιμη για κάθε εταιρεία.