Οι υπηρεσίες αυτές είναι ιδιαίτερα επωφελείς για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των logistics. Καθώς όμως οι τεχνολογίες εξελίσσονται διαρκώς, επιχειρήσεις όλων των κλάδων αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από την έγκαιρη υιοθέτηση των υπηρεσιών M2M και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες M2M και διαχείρισης στόλων και περιουσιακών στοιχείων διαβάστε παρακάτω, ενώ για τυχόν ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

M2M

Οι τεχνολογίες M2M (Machine to Machine) διευκολύνουν τον απομακρυσμένο έλεγχο και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συσκευών. Είναι πολύ αποδοτική μέθοδος για εταιρείες που επιθυμούν να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία, πόρους ή προσωπικό και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Οι συσκευές τηλεματικής και τηλεμετρίας ανταλάσσουν δεδομένα μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (GSM, GPRS, 3G) με εφαρμογές προσβάσιμες από τους χρήστες μέσω προσωπικών υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων με σύνδεση στο internet.

logistics

Διαχείριση στόλου / περιουσιακών στοιχείων

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συστήματα Διαχείρισης Στόλου / Περιουσιακών Στοιχείων για την εξαγωγή και παρακολούθηση αναλύσεων της χρήσης του στόλου των οχημάτων τους, 365 μέρες το χρόνο.

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

  • Δεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός IT
  • Βελτιωμένη παραγωγικότητα και ασφάλεια στόλων και φορτίων
  • Μείωση κόστους καυσίμων
  • Αποτελεσματική υποστήριξη πελατών
  • Καλύτερη διαχείριση

Διαχείριση στόλου / περιουσιακών στοιχείων

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συστήματα Διαχείρισης Στόλου / Περιουσιακών Στοιχείων για την εξαγωγή και παρακολούθηση αναλύσεων της χρήσης του στόλου των οχημάτων τους, 365 μέρες το χρόνο.

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

  • Δεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός IT
  • Βελτιωμένη παραγωγικότητα και ασφάλεια στόλων και φορτίων
  • Μείωση κόστους καυσίμων
  • Αποτελεσματική υποστήριξη πελατών
  • Καλύτερη διαχείριση
logistics