Ο δρόμος προς την επιτυχία!

H Μέθοδος της ClearTalk

Η διαδικασία, από την ανάλυση μέχρι την υλοποίηση, μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω βήματα

01

Ένας σύμβουλος της Clear Talk αναλαμβάνει να σας επισκεφθεί στον χώρο σας προκειμένου να καταγράψει την υπάρχουσα υποδομή και κυρίως τις ανάγκες σας. Οι μέχρι σήμερα δαπάνες σας συγκεντρώνονται μέσα από τους αντίστοιχους λογαριασμούς που λαμβάνει η εταιρεία σας. Για το λόγο αυτό ζητάμε πάντοτε να επικοινωνούμε με στελέχη που έχουν αναλάβει τη μηχανογράφηση ή και το κομμάτι των τηλεπικοινωνιών.

02

Βάσει της παραπάνω καταγραφής προκύπτουν και οι προτάσεις μας όσον αφορά μια νέα υπηρεσία ή τη μεταβολή μιας υπάρχουσας, που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε και θα ωφελούσε τεχνικά και οικονομικά την εταιρεία σας. Κατόπιν αναλαμβάνουμε να συγκεντρώσουμε από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της χώρας τις ανάλογες οικονομικές προτάσεις, αφού μέσα από την καθημερινή μας συνεργασία είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα δυνατά σημεία των παρόχων και κυρίως το ακριβές κόστος της κάθε υπηρεσίας. Σημειώνουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για την καλύτερη δυνατή οικονομική προσφορά πραγματοποιούνται από την Clear Talk, η οποία σας εγγυάται ότι θα λάβετε τις καλύτερες δυνατές τιμές της αγοράς.

03

Έπειτα, έχοντας συγκεντρώσει όλα τα παραπάνω, σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας με πλήρη αποτύπωση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων.

04

Εφ’ όσον ο πελάτης μας αποδεχθεί μέρος ή σύνολο της πρότασης, εμείς αναλαμβάνουμε όλο το διαχειριστικό κομμάτι, όπως τη συμπλήρωση αιτήσεων, τεχνικών ερωτηματολογίων και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών.

05

Τέλος, παρακολουθούμε όλη την πορεία υλοποίησης του έργου σε συνεχή επαφή με τον εκάστοτε πάροχο και τις τεχνικές ομάδες του. Μόλις ολοκληρωθεί η υλοποίηση, επιβεβαιώνουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και βεβαιωνόμαστε έμπρακτα για την ικανοποίηση του πελάτη.

Η συνεργασία με την Clear Talk δε σταματά στην πώληση.

Η συνεργασία με την Clear Talk δε σταματά στην πώληση καθώς επιθυμία μας είναι η κάθε εταιρεία να έχει ένα σημείο αναφοράς στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί για οποιαδήποτε ανάγκη αφορά σε θέματα οργάνωσης και εξοπλισμού των τηλεπικοινωνιακών της αναγκών.