Κινητή / Ασύρματη τηλεφωνία

Τα συμβόλαια που καλύπτουν ασύρματες κλήσεις και κινητά τηλέφωνα προσθέτουν σημαντικό κόστος στις εταιρείες, ιδίως όταν οι επιλογές των υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική τους χρήση. Επιπροσθέτως, πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τα εργαλεία ή τους πόρους για να καταγράφουν τον τρόπο που οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τα εταιρικά κινητά τους τηλέφωνα. Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, συχνά δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος, ούτε η σχετική εξειδίκευση για τη διαχείριση των παραπάνω, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπερβολικού κόστους.