Υπεραστικές κλήσεις

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τους πόρους ή το χρόνο για να εκτιμήσουν επαρκώς τη χρήση των υπεραστικών κλήσεων. Συνεπώς, πολλές συμβάσεις υπεραστικών κλήσεων είναι παρωχημένες και δεν καλύπτουν τις συνήθειες και ανάγκες μιας εταιρείας.

Τα παρωχημένα αυτά συμβόλαια συνήθως κοστίζουν πολύ και πιθανόν να καλύπτουν πληθώρα υπηρεσιών όπως γραμμές toll free, διεθνείς κλήσεις, προπληρωμένες κάρτες κλήσεις και άλλα σχετικά πακέτα υπηρεσιών.